info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Kompaktný profilometer LPD

Meranie a kontrola v 3D

Kompaktný profilometer LPD slúži na optické bezkontaktné meranie 3D profilu objektov pozdĺž definovaného rezu. Pre tento účel využíva tzv. triangulačný princíp. Na meraný povrch je premietaná laserová čiara, ktorá je následne snímaná digitálnou kamerou. Z každého zosnímaného obrazu je možné vyhodnotiť aktuálny 3D profil.
Prístroj pracuje v súčinnosti s priemyselným PC, v ktorom prebieha vyhodnotenie. Na prenos údajov je použité USB3 Vision. Pre tvorbu 3D modelu objektu môže byť použitých viac LPD zariadení, ktoré medzi sebou komunikujú a užívateľ má k dispozícii už kompletne spracovaný výsledok.

Typické aplikácie použitia riešenia

  • rekonštrukcia objektu v 3D
  • in line rozmerová kontrola v 3 osiach na dopravníkovom páse
  • kontrola konštrukčných prvkov v procese výroby
  • meranie drsnosti a vlnitosti materiálu
  • dopravné riešenie pre klasifikáciu vozidiel