info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Referencie

Pozrite si naše realizované riešenia.
Návrh a výroba riešenia na kontrolu spadnutých alebo poškodených skúmaviek pre farmaceutický priemysel. Kamerové riešenie s LED prísvitom automaticky deteguje problémy vo výrobnom procese a komunikuje s výrobným systémom pomocou PLC. Kontrola ampuliek vo výrobnom procese
Martin, SK
Február, 2024
Návrh a výroba riešenia na kontrolu hmoždín v nábytkových dielcoch na valčekovom dopravníku. Laserové riešenie pozostáva z troch profilometrov s vysokou prensosťou. Integrácia do novej linky s komunikáciou s výrobným systémom. Spracovanie dát do štatistických výstupov. Kontrola hmoždín v doskových dieloch
Trnava, SK
Január, 2024
Systém slúži na snímanie granulátu pomocou priemyselnej digitálnej kamery a osvetlenia LED. Obraz je prenášaný na LCD monitor operátora. Kontrola granulátu
Voderady, SK
September, 2024
Návrh, vývoj a výroba. Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Komunikácia pomocou CAN bus. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, mechanické a elektrické vlastnosti výrobku. Okamžitá dostupnosť dát pre management o meraniach a trendoch. End of line tester pre 100% kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenie VW Tyron
Monterrey, MEX
Júl, 2023
Návrh, vývoj a výroba. Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Komunikácia pomocou CAN bus. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, mechanické a elektrické vlastnosti výrobku. Okamžitá dostupnosť dát pre management o meraniach a trendoch. End of line tester pre 100% kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Taos
Moneterrey, MEX
Jún, 2023
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. End of line tester pre 100% kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia Škoda Kodiaq
Prešov, SK
Február, 2023
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. End of line tester pre 100% kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Passat
Prešov, SK
November, 2022
Návrh a výroba riešenia na kontrolu nábytkových dielcov na valčekovom dopravníku. Laserové riešenie kontrolu konštrukčné prvky a rozmery. Plne autonómne pracovisko s možnosťou automatickej tvorby receptov na základe výkresov. Komunikácia s nadradeným systémom. Spracovanie dát do štatistických výstupov. Kontrola nábytkových dielov
Trnava, SK
Máj, 2022
Spracovanie obrazu z digitálneho spektrometra. Vyhodnocovanie, porovnávanie a operácie so spektrami. Viditeľná časť svetelného spektra 360nm do 940nm. Prepojenie cez USB3Vision. Spektrometer v2
Bratislava, SK
Jún, 2021
Riešenie na spracovanie obrazu umožňuje kombinovať kamerový a statický obraz. Obsahuje nástroje pre meranie vzdialeností. Pluginová architektúra pre konkrétne úlohy sú vytvorené sofistikované zásuvné moduly. Modul ObjectCountinganalyse segmentuje obraz do spojitých objektov. ktoré je možné kategorizovať. AIM
Bratislava, SK
Jún, 2021
Riešenie kalibrácie robotizovanej platformy v procese výroby. Vývoj a výroba kalibračnej bunky. Spracovanie údajov z TOF skenera, výpočet kalibračných koeficientov v X,Y,Z priestore AMR platforma
Bratislava, SK
Máj, 2021
Riešenie pre detekciu pohybujúcich sa objektov po oblohe. Využitie špeciálneho hardware pre zvýšenie signálu z kamery. Spracovanie pomocou algoritmov počítačového videnia podporuje online aj offline mód. Verzia 2 prináša podporu nových kamier, zrýchlenie a spresnenie výpočtou. V kamerovom obraze sa nachádza aj spektrum obrazu s prislúchajúcimi vlnovými dĺžkami AMOS – automatic meteor orbit system camera v2
Bratislava, SK
Január, 2021
Návrh a dodávka kamerového systému pre vysokorýchlostné snímanie. Riešenie je zamerané na snímanie otrasov v práčke, sušičke počas predprodukčných testov. Vysokorýchlostnou kamerou sa proces zosníma a následne ho operátor analyzuje na počítači. Highspeed Cam
Poprad, SK
November, 2020
Návrh a výroba testera do laboratória kvality. Riešenie je zamerané na kvantifikáciu výpočtu zahmlievania reflektora. K zahmlievaniu dochádza počas spoľahlivostných skúšok. Reflektor je vystavený ň pôsobeniu fyzikálnych účinkov v simulovanom prostredí (voda, soľ, teplota, vlhkosť). Cieľom riešenia je určiť aké percento z celkovej plochy je zahmlené, ktoré sa vypočíta ako podiel zahmlenej plochy a celkovej plochy v pixeloch. Tester sa integroval kameru, IPC, držiak na reflektor a software. Fogging
Krušovce, SK
Október, 2020
Návrh a výroba testera do laboratória kvality. Riešenie je zamerané na detekciu efektu blikania LED exteriérového osvetlenia. K blikaniu dochádza počas dlhodobých skúšok v klimatickej komore pri konci životnosti LED zdroja osvetlenia. Do klimatickej komory je možné uložiť 4ks reflektorov. Flickering je momentálne detegovať kamerovým systémom. Presne zdokumentovaný je čas kedy prišlo k flickeringu a zároveň priebeh intenzity pred flickeringom. Flickering
Krušovce, SK
September, 2020
Návrh a výroba testera na výrobnú linku. Tester sa integroval do dopravníku v procese výroby. Jednotlivé konštrukčné prvky (diery, drážky, hrany) sa kontrolujú bezkontaktne optickou cestou pomocou priemyselných kamier a na mieru vyvinutého osvetlenia. Modularita riešenia umožňuje v reálnom čase pridanie nového receptu v prípade rozšírenia portfólia výroby. Kontrola doskových dielov IKEA
Pacov, CZ
August, 2020
Upgrade CanAnalyze2 riešenia na mobilné zariadenie s podporou USB kamier. Riešenie je takto možné používať vo viacerých laboratóriách. Systém využíva metalografický mikroskop a priemyselnú digitálnu kameru na zosnímanie okraja plechovky. Software vyhodnocuje kritické parametre pre kontrolu kvality a generuje výstupné reporty. CanAnalyze2 mobile
Babice, CZ
Júl, 2020
Návrh a výroba jednoúčelového end of line testera. Tester slúži na kontrolu mechanických, elektrických a optických parametrov interiérového osvetlenia vo vozidle Audi Q5. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na 100% kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia Audi Q5
Prešov, SK
Február, 2020
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Na vyhodnocovanie sa používajú priemyselné farebné kamery. Systém kontroluje elektrické, mechanické a optické parametre. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Tiguan RGB
Prešov, SK
Máj, 2019
Riešenie pre detekciu pohybujúcich sa objektov po oblohe. Využitie špeciálneho hardware pre zvýšenie signálu z kamery. Spracovanie pomocou algoritmov počítačového videnia podporuje online aj offline mód. AMOS – automatic meteor orbit system camera
Bratislava, SK
Február, 2019
Upgrade CanAnalyze1 riešenia na podporu OS Windows10, nových typov kamier a USB HW key. CanAnalyze2
Babice, CZ
December, 2018
Riešenie pre kontinuálne načítavanie dát zo senzorov pripojených do serveru. Dáta sú vyčítavané kontinuálne a spracovávané na strane klienta. Kombinácia vlastného hardwaru, softwaru a komponentov pre meranie fyzikálnych parametrov. Fluke measure system
Žilina, SK
November, 2018
Zariadenie na laserovú profilometriu založené na triangulačnom princípe, vrátane samostatnej dynamickej knižnice pre vyhodnocovanie profilov. Zariadenie je inštalované na modely autonómneho vozidla 1:16 v ktorom vďaka širokému zornému poľu kamerového snímača, dokáže rozpoznávať objekty na vozovke. Autonomous transportation system LPD
Bratislava, SK
September, 2018
Riešenie pre detekciu objektov v zornom poli kamery pripojenej k mikroskopu. Software robí rozmerovú analýzu a veľkostnú klasifikáciu. Snapshot analyzer
Bratislava, SK
Jún, 2018
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Systém bol z dôvodu zrýchlenia vyhodnocovania doplnený o ďalšie dve priemyselné farebné kamery. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Polo
Prešov, SK
Apríl, 2018
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva dve priemyselné farebné kamery s vysokým rozlíšením. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia Škoda Rapid
Prešov, SK
Február, 2018
Tvorba EOL (end of line) testera pre kontrolu vzoriek. Vzorky sa vystavia pôsobeniu ozónu, čo simuluje starnutie pneumatiky. Vzorka sa následne založí do testera kde sa pomocou metód optickej kontroly vyhodnotia a klasifikujú trhliny s presnosťou na úrovni mikrometrov. Systém využíva 5 priemyselných kamier a laserové moduly, s celkovým rozlíšeném 25Mpixlov. Conti Cracks
Púchov, SK
September, 2017
Riešenie využíva 6 priemyselných kamier na sledovanie laserového lúča za účelom poziciovania a bezpečnosti pri vychýlení. Lúč je projektovaný na budovu do výšky 350m. Sledovanie lúča prebieha kontinuálne a vyhodnocuje sa online. Súčasťou riešenia je aj kalibrácia na veľkú vzdialenosť. Poziciovanie laserového lúča na veľkú vzdialenosť
Shanghai, CN
August, 2017
Cieľom zadania bolo zostaviť zariadenie, ktoré bude nahrádzať radarové sčítače dopravy. Systém využíva optické metódy pre sčítanie a klasifikáciu dopravy, pričom sa dosahuje vyššia presnosť a nezávislosť od miesta nasadenia. Zariadenie bolo osadené aj bezpečnostnými prvkami, detektory náklonu, alarm sms systém, detekcia otvorenia. Autonómne riešenie je schopné prevádzky 48hodín na batériu, počas ktorých zabezpečí sčítanie dopravy, klasifikáciu do tried EUR6, meranie okamžitej rýchlosti, meranie úsekovej rýchlosti, sledovanie dopravného toku medzi uzlami. Laserovo kamerový systém TrafficCounter
Žilina, SK
Máj, 2017
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva dve priemyselné kamery s vysokým rozlíšením. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Tiguan Mexico
Monterey, MX
Február, 2017
Riešenie pozostávalo z priemyselnej kamery, ktorá snímala záujmovú oblasť. Na základe rozpoznania tváre do projektovaného obrazu pridávala objekty podľa scenára, narp. koruna na hlavu kráľa. Cieľom projektu bolo spopularizovať značku Kozel na Slovensku. Demo akcia prebiehala v priestoroch nákupného centra Aupark v Bratislave. CGI – augumented reality
Bratislava, SK
December, 2016
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva dve priemyselné kamery s vysokým rozlíšením. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Tiguan
Prešov, SK
November, 2016
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva dve priemyselné kamery s vysokým rozlíšením. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Kontrola interiérového osvetlenia VW Polo
Prešov, SK
Október, 2016
Systém slúži na kontrolu závitov na kovovom objekte kamerovým systémom. Osvetlenie pre tento účel bolo vyvinuté v laboratóriach KVANT pre tento účel. Synchronizácia s osvetlením a kamerový IR filter umožňuje snímanie vo výrobnej hale bez nutnosti úpravy svetelných podmienok. Systém bol doplnený do existujúcej časti výrobnej linky. Kontrola závitov a spôsobu obrábania kovového dielu
Sučany, SK
September, 2016
Systém slúži na poziciovanie kovového objektu vo vnútry sklenenej trubice. Výstupy na PLC umožňujú presné poziciovanie za použitia subpixelovej logiky. Systém taktiež vyhodnocuje praskliny v sklenenej trubičke. Použíté sú dva laserové projektory a kamerový systém. Program pracuje v reálnom čase a je nasadený vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Poziciovanie a kontrola sklenenej trubice
Sosnowiec, PL
Jún, 2016
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva dve priemyselné kamery s vysokým rozlíšením a spektormeter s multiplexorom pre kontrolu farebnosti. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Meranie rovnomernosti a farebnosti interiérového osvetlenia
Prešov, SR
Marec, 2016
Zariadenie na mobilné veľkokapacitné bezkontaktné meranie profilov povrchu vozovky s presnosťou potrebnou pre stanovenie hodnôt medzinárodného indexu nerovnosti IRI. Zariadenie meria profily vozovky počas jazdy meracím vozidlom vo vysokom rozlíšení, t.j. je schopné odfiltrovať kmitanie meracieho nosníka na základe gyroskopov a akcelerometrov. Dynamicky merač povrchu vozovky detekuje koľaje, umožňuje meranie hĺbky koľají aj teoretickú hĺbku vody. Výsledky sú okamžite dostupné pre operátora už počas samotného merania na dotykovom panely. Systém je vhodný na meranie kontrolovaných úsekov, hodnotenie kvality vozovky, ale aj mapovanie cestnej siete. Dynamické skenovanie povrchu vozovky
Žilina, SR
December, 2015
Systém slúži na meranie mikro a makroštruktúry vozovky. Využíva laserové profilometre s posuvom X,Y,Z a 3D skener. Rozlíšenie pre makroštruktúry je 3 mikrometre, rozlíšenie pre mikroštruktúry je 0,2 mikrometra. Zariadenie je súčasťou laboratória nových metód diagnostiky dopravnej infraštruktúry Výskumného centra Žilinskej univerzity Statické skenovanie povrchu vozovky
Žilina, SR
December, 2015
Systém slúži na snímanie osvetlenia LED. Vyhodnocuje svetelné parametre osvetlenia, tieto zapisuje do vnútropodnikového systému na riadenia kvality. Riešenie využíva štyri priemyselné kamery s vysokým rozlíšením. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe na medzioperačnú kontrolu kvality. Meranie rovnomernosti interiérového osvetlenia
Prešov, SR
September, 2015
Systém slúži na snímanie motorových vozidiel na rýchlostnej komunikácii pomocou laserového osvetlenia a kamerového systému. Vyhodnocuje niekoľko profilov na vozidle, rozmerové charakteristiky vozidla, rýchlosť, vzdialenosť rozstupov medzi vozidlami. Umožňuje výpočet dopravných štatistických ukazovateľov. Snímanie profilu vozidla
Zvolen, SR
Marec, 2015
Kamerový systém slúži na určovanie farby motorových vozidiel na rýchlostnej komunikácii. Systém využíva algoritmy umelej inteligencie pre kategorizáciu farieb do skupín. Riešenie má architektúru klient-server. Všetky namerané dáta sa ukladajú na SQL server, zosnímané obrázky je možné ukladať na sFTP server. Meranie farby vozidla
Zvolen, SR
December, 2014
Riešenie pozostáva z 3D skeneru ktorý využíva princípy stereometrie a štruktúrovaného svetla. Výsledkom je kompletný 3D model ktorý je možné porovnať v CAD systéme. Využíva sa pre meranie odliatkov 3D scanner
Ladomerská Vieska, SR
Jún, 2014
Systém slúži na snímanie objektu z viacerých pohľadov pomocou troch kamier s vysokým rozlíšením. Kamery sú triggrované systémom, pričom je možné nastaviť oneskorenie pre každú kameru. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe. Systém na snímanie obrazu vo vysokom rozlíšení a ukladanie do repository výrobcu
Nováky, SR
December, 2013
Systém využíva laserovú profilometriu na meranie drsnosti a vlnitosti povrchu. Súčasťou dodávky je prototyp zariadenia LPM s mikroposuvom v osi X a Y. Meranie je možné v 3D modeli (OpenGL). Systém je určený pre laboratórium, ide o offline riešenie. Systém na kontrolu drsnosti a vlnitosti po rezaní vodným lúčom
Prešov, SR
December, 2013
Riešenie pozostáva z mikroskopu a kamerového systému. Vyhodnocuje sa počet objektov v obraze, ich klasifikácia do skupín. Využitý bol komponent IMPOR vyvinutý v KVANT s.r.o. na spracovanie obrazu v offline riešeniach. Systém na klasifikáciu objektov pri mikroskopickom skúmaní
Bratislava, SR
Jún, 2012
Systém analyzuje nábojnice, pomocou kamery AVT a rotačného stolíka Standa s mikroposuvom. Kaliber je určovaný automaticky z obrazu. Bolo použite vrchné nasvietenie ring light pre zviditeľnenie latentných stop na objekte. Systém je určený pre kriminalistické skúmanie v odbore balistika. Balistický systém na porovnávanie odtlačkov prstov
Bratislava, SR
Máj, 2012
Update systému. Pridané nové hodnoty ktoré sa počítajú z obrazovej analýzy, nová funkcionalita, exportovanie vrátane kótovania, podpora pre nove OS, podpora pre nové typy kamier. Upgrade systému na kameru s vyšším rozlíšením. Update systému poloautomatickej kontroly obruby plechoviek
ČR
Jún, 2011
Prototyp na skenovanie stripov, vrátane posuvu kamery, osvetlenia a dorazu pre vaničku. Práca s veľkým objemom dát, výsledný obraz je vyskladaný z viacerých zosnímaných obrázkov a exportovaný do diagnostifikačného softwaru. Skenovanie diagnostických stripov
ČR
Február, 2011
Upgrade sa týkal úpravy šírky ložísk, rekalibrácia systému a zvýšenie citlivosti na kontrolu výstelky. Dosahovaná rýchlosť je 0.9 sec. Upgrade systému na kontrolu prítomnosti konštrukčných prvkov na klznom ložisku
Bratislava, SR
Júl, 2010
Systém PIKE inspektor využíva priemyselnú digitálnu kameru AVT Pike. Meranie prebieha v rýchlostiach do 500 fps, s kontinuálnym ukladaním do IPC. Možnosť slow motion prehrávania, nahrávanie v slučke, synchro so svetlom. Vysokorýchlostné meranie
SR
Máj, 2009
Dodávka automatického meracieho systému, vrátane dodávky HW kamera, objektív, backlight. Zákazník vyhodnocuje pružiny v laboratórnom výberovom meraní. Výsledky sú zapisované do databázy, odkiaľ je možné exportovať výstupné protokoly. Automatický merací systém AMS
CZ
Apríl, 2009
Dodávka automatického meracieho systému pre kontrolu mincí. Dodávka vrátane kamery, objektívu a osvetlenia ringlight. Systém sa používa aj na poziciovanie razidla. Automatický merací systém AMS designer
Kremnica
Jún, 2008
Systém na objednávku oddelenia grafickej diagnostiky využíva dvojkamerový systém – stereometria pre určenie pravosti dokumentov. Algoritmus pre počítačové videnie rozpoznáva ktorá perom písaná čiara bola napísaná ako prvá. Krížené ťahy
Bratislava
December, 2007
Program MicroFocuScan (MFS) slúži na rekonštrukciu trojrozmerného modelu povrchu telies snímaných pomocou mikroskopu. Dokáže vytvoriť model povrchu spolu s farebnou textúrou povrchu. Namerané dáta môžu byť zobrazené v 3D priestore a ďalej spracované. Meranie úbytku materiálu umožňuje kontrolu opotrebovania nástrojov hobľovacích nožov. MicrofocusScan (MFS)
Zvolen
December, 2006
Systém slúži na vizuálnu kontrolu kvality ložísk zisťovaným prítomnosti a presnosti polohy mazacích dier, mazacej drážky, jazýčka a výstelky. Pracuje na princípe porovnávania ložiska so vzorom – etalónom. Program pracuje v reálnom čase a je určený pre nasadenie vo výrobe. Dosahovaná rýchlosť je 0.9 sec. Systém na kontrolu prítomnosti konštrukčných prvkov na klznom ložisku
Bratislava, SR
Júl, 2005
Úlohou systému je kontrola parametrov sklenných fľaštičiek, pričom využíva merací systém AMS. Software AMS je založený na optickom princípe merania a vyhodnocovania geometrických parametrov objektov. Software umožňuje definovať požadované geometrické parametre merania priamo na zosnímanom obraze meraného vzoru a následným porovnávaním zosnímaných obrazov meraných vzoriek. Systému merania a kontroly ampuliek
Bratislava, SR
Júl, 2005
Kompaktný laserový profilometer slúži na presné optické meranie povrchu matných predmetov v reálnom čase. Funkciou systému je meranie hrúbkového profilu vytláčaného gumeného behúňa na linke. Dosahovaná presnosť je 0.1mm. Kompaktný laserový profilometer LPM
Bratislava, SR
Jún, 2005
Úlohou systému je kontrolovať prítomnosť prasklín v hrdlách sklenených fľaštičiek, používaných vo farmaceutickom priemysle. Aplikácia bola súčasťou väčšieho riadiaceho a kontrolného systému na výrobnej linke. Systém dosahuje vysokú rýchlosť a spoľahlivosť vyhodnocovania (takt 0,6 sekundy). Systém automatickej výstupnej kontroly trhlín v hrdle sklených fľaštičiek
SRN
Október, 2004
Vyvinutý systém slúži na poloautomatické meracie pracovisko na meranie geometrických parametrov zvarov plechoviek v potravinárskom priemysle. Uzatváranie naplnených konzerv sa deje mechanicky za studena, aby nedošlo k poškodeniu náplne. Pre dodržanie kvality obsahu je nutné plniť prísne normy na kvalitu zalisovanie spoja medzi vrchnákom a telom plechovky. Systém poloautomatickej kontroly obruby plechoviek
ČR
Jún, 2004
Subdodávka pre systém kontroly výroby vytláčaných gumených pásov (behúňov) na výrobu pneumatík. Realizácia 2D triangulačného meracieho zariadenia (laserový profilometer) na vyhodnocovanie hrúbkových rezov na gumenom páse. Systém dosahuje vysokú presnosť merania hrúbky v profile (±0,05 mm). Automatický systém merania 2D profilu gumených pásov
SR
Máj, 2004
Systém optického merania geometrických parametrov pružín, realizovaný programom IMPOR 5.0 Professional, vyvinutým vo firme Kvant spol. s r.o. Umožňuje operátorovi presné a opakované meranie pružín (najmä pri pružinách do cca 5-10mm) za pomoci kamery a mikroskopu. Off-line systém optického merania rozmerov pružín
Bohumín, ČR
Máj, 2004
Merací a vyhodnocovací systém na kontrolu kvality elektromotorov. Sníma a vyhodnocuje vibrácie motora pri plných otáčkach. Na základe analýzy identifikuje zdroj problémov a signalizuje riadiacej linke ďalšie zaradenie motora. Systém automatickej vibračnej výstupnej kontroly motorov
Michalovce, SR
Február, 2004
Monitorovací systém slinkovej pece pri výrobe cementu. Systém je súčasťou celkového riadenia procesu výroby, ktorý optimalizuje energetickú náročnosť procesu. Ďalej sa monitorujú doplňujúce parametre, ako je prašnosť prostredia, ukladanie zvyškov materiálu na súčastiach pece, a iné. Systém automatického monitorovania plameňa v peci
Ladce, SR
November, 2003
Laboratórny systém 2D triangulačného merania profilov automobilových pneumatík. Realizácia pomocou laserového profilometra. Systém na meranie profilu pneumatík
Púchov, SR
November, 2002
Systém slúži na vyhodnocovanie rozmerových a estetických parametrov drevených lamiel, ktoré sa používajú ako vrchná vrstva pri výrobe veľkoplošných parkiet. Skladá sa z niekoľkých nezávislých meracích častí, ktoré vyhodnocujú dĺžku, šírku, hrúbku a povrchové vady dreva. Na vyhodnocovanie estetických vlastností meraných lamiel slúži samostatné meracie stanovisko, ktoré vyhodnocuje rôzne farebné defekty dreva, prítomnosť hrčí, prasklín, stálosti farby, a iné parametre, ako napríklad orientáciu štruktúry dreva. Nadstavbová časť umožňuje nastavovanie kritérií triedenia lamiel do ľubovoľného množstva kvalitatívnych skupín. Systém dosahuje vysokú rýchlosť (do 150 m/min – do 350 ks/min) a objektívnosť triedenia. Umožňuje pracovať so širokou škálou drevín. Automatický systém triedenia parketových lamiel
SRN
November, 2001
Systém slúži na riadenie poloautomatického vákuového lisu na poťahovanie nábytkových dielcov plastovou fóliou. Úlohou je rozlíšiť tvar a polohu ručne rozložených dielcov na nosnej doske, ktorá sa zasúva do lisu. Podľa identifikovaných tvarov sa následne nastavujú zopnutia výtlačných pinov pod nábytkovými dielcami. Systém dosahuje vysokú presnosť detekcie tvarov aj v náročných svetelných podmienkach. Automatický systém nastavovania vákuového lisu
SRN
November, 2001