info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Kontrola nábytkových dosiek

Zákazníkom je výrobca nábytkových dosiek v Českej republike pre nadnárodný koncern IKEA. Cieľom projektu bola kontrola dier, drážok, ich veľkosti a pozície. Zároveň sa robila  aj rozmerová kontrola dosiek.

 

Nábytkové dosky, zrejme každý veľmi dobre pozná. Väčšinou majú obdĺžnikový tvar, rôznych farieb a vždy je v nich navŕtaných niekoľko dier pre rôzne skrutky, zámky, typle alebo len na to, aby sa dala polica v prípade potreby posunúť vyššie.

Dodržanie presností pílenia a vŕtania je dôležité. Ak by bola niektorá diera vyvŕtaná iba milimeter mimo, nábytok by sa už nemusel dať zmontovať, nemal by potrebnú pevnosť, možno by bol iba krivý, ale v každom prípade by bol súci na reklamáciu. Pre moderné CNC stroje nie sú presnosti požadované pre vŕtanie drevotrieskových dosiek žiadnou výzvou, ale v tomto prípade ide presnosť na úkor rýchlosti a ceny. Snaha optimalizovať náklady na výrobu a zvyšovať produkciu tlačí výrobcov k použitiu stále rýchlejších, lacnejších a menej presných zariadení až kým ich nezastavia tolerancie na výkresoch. Ani tie však nemusia byť limitujúce, ak má výrobca zariadenie na triedenie dobrých a zlých kusov.

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť takéto zariadenie. Zariadenie, ktoré kamerami sleduje práve dovŕtané dosky idúce po dopravníku. Musí byť schopné za pár sekúnd skontrolovať veľkosti a pozície stovky dier na oboch stranách dosky. Všetky výsledky meraní zaznamenáva do databázy, z ktorej je možné generovať štatistické reporty. Na základe detailného zobrazenia výsledkov je možné priebežne nastavovať výrobný proces a predchádzať tak chybne vyrobeným dielom.

Kontrola dosky prebieha voči receptu, ktorý musí byť dopredu pripravený pre každý testovaný typ dielu. Výkres tohto dielu je zadaný do systému so všetkými parametrami a toleranciami, ktoré sú pre diel kritické. Potom už stačí iba navoliť recept a systém automaticky kontroluje po dopravníku idúce dosky. Počet receptov nie je dopredu daný a dokáže ich pridávať aj zaškolený operátor.

Kontrola všetkých parametrov na doske prebieha subpixelovo. To znamená, že aj keď veľkosť kamerového pixela zodpovedá jednej desatine milimetra, všetky dĺžkové rozmery poznáme s presnosťou na niekoľko stotín milimetra. Pre dosiahnutie takých presností je dôležitá dobrá kalibrácia. V tomto prípade kalibrujeme vlastnosti pohybu dopravníka, chyby objektívov, nehomogenitu osvetlenia a prepočet pixelov na milimetre.

 

Tester je zmontovaný a oživený u zákazníka so všetkou dokumentáciou a zaškolením.

Najnovšie novinky

Kontrola interierového osvetlenia

15.04.2020 00:00

V auguste 2019 sme realizovali projekt pre kontrolu dielov interiérového osvetlenia vozidla značky Audi. Cieľom bolo za 6 mesiacov vyrobiť 5 EOL testerov pre 5 rôznych dielov interiérového osvetlenia vozidla. Osadené sú v palubovej doske, vo dverách a v bočnej časti stredového.

čítať viac

Kontrola trhlín

10.03.2020 00:00

V mesiaci apríl 2019 bol pre jedného z popredných výrobcov pneumatík ukončený vývoj ďalšieho unikátneho zariadenia z dielne Vision systems. Ide o zariadenie na kontrolu trhlín na gumených vzorkách. Gumené vzorky, ktoré podliehajú starnutiu sú vystavené O3 a je na nich sledované poškodenie vo forme trhlín.

čítať viac