info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Kontrola interierového osvetlenia

Projekt pre kontrolu dielov interiérového osvetlenia vozidla značky Audi. Cieľom bolo vyrobiť 5 EOL testerov pre 5 rôznych dielov interiérového osvetlenia vozidla. Osadené sú v palubovej doske, vo dverách a v časti stredového tunela.

Čo je EOL tester
EOL (End of line) tester je zariadenie určené na kontrolu kompletnej funkcionality dielu na konci jeho výrobného procesu. Aby mohli byť niektoré parametre overené, je potrebné v ňom nasimulovať podmienky, v akých je produkt používaný bežne. Pri sériovej výrobe sa navyše od testera očakáva vysoká priepustnosť a teda krátky čas testovacieho cyklu. Je to nevyhnutná podmienka pre 100 percentnú kontrolu kvality. Takáto kontrola znamená, že z výroby neodíde diel, ktorý by neprešiel testerom s pozitívnym výsledkoch vo všetkých ukazovateľoch. Samozrejmosťou je označenie dielu data matrix kódom, v ktorom je zapísané sériové číslo, ale aj údaje o verziách jednotlivých komponentov.

V tomto projekte sme kontrolovali

 • Tvar montážnych prvkov a ich prítomnosť
  • Tvarovo musí diel zodpovedať 3D modelu zo zadania a nesmú na ňom chýbať napríklad centrovacie kolíky alebo otvory pre montáž.
 • Intenzitu, farbu a kvalitu svetla, ktoré diely produkujú
  •  Dôležité je aby produkované svetlo bolo rovnomerné vo vodorovnom aj vertikálnom smere, svietilo predpísanou intenzitou a farbou.
 • Konfiguráciu PCB modulov
  • Aby vedel palubný počítač ku každému dielu pristupovať samostatne, je dôležité, aby boli na PCB čipe zapísané potrebné údaje.
 • Elektrické vlastnosti PCB modulov
  • Počas pájkovania plošného spoja s riadiacou elektronikou môže dôjsť ku chybe typu skrat alebo rozpojený obvod.

 Ďalšie dôležité vlastnosti

 • Vytváranie databázy s podrobnými výsledkami každého testu, ku ktorým sa v prípade reklamácie dá vrátiť, dokonca zreplikovať časť testu.
 • Evidencia operátora od samotného testu až po štatistické reporty.
 • Bezheslové prihlasovanie jedným tlačidlom pomocou zamestnaneckých kartičiek.

Celkovo bolo pre tento projekt vyfrézovaných 330 dielcov, 320 dielcov bolo vypálených laserom, 20 vytlačených na 3D tlačiarni. Opticky kritické komponenty boli eloxované, iné zase striekané. Projekt bol odovzdaný podľa schváleného time planningu bez meškania v požadovanej kvalite a s kratšími testovacími cyklami ako požadoval zákazník. 

Najnovšie novinky

Automatická kontrola dosiek plošného spoja

26.02.2024 12:01

Naše riešenie pre automatickú kontrolu osadenia dosky plošného spoja. Ponúkame Desktopovú variantu s integrovanou kamerou, PC a na mieru navrhnutým svetlo alebo variant na Inline kontrolu na linke. Náš systém používa software SnapshotAnalyzér na spracovanie obrazu a vyhodnocovanie podľa požiadaviek. Systém sa dá kedykoľvek rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka. Poskytuje mnoho funkcii : databáza výsledkov, vzdialený prístup a pod...

čítať viac

Kontrola nábytkových dosiek

19.02.2024 00:00

Zákazníkom je popredný svetový výrobca nábytku. Cieľom projektu bola automatická kontrola rozmerov a konštrukčných prvkov (dier, drážok, ich veľkosti a pozície) podľa výkresovej dokumentácie.

čítať viac